Thông báo Thay đổi Lịch trực Giám hiệu Tết Âm lịch Canh Tý (2020) - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo Thay đổi Lịch trực Giám hiệu Tết Âm lịch Canh Tý (2020) (16/01/2020)

​​Nhà trường thông báo điều chỉnh của các thành viên Ban giám hiệu trong các ngày nghỉ dịp Tết Âm lich Canh Tý 2020 theo Thông báo  26TB-DHN Thay đổi Lịch trực Giám hiệu Tết Âm lịch Canh Tý (2020).pdf26TB-DHN Thay đổi Lịch trực Giám hiệu Tết Âm lịch Canh Tý (2020).pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: