Nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Canh Tý (2020) - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Canh Tý (2020) (10/01/2020)

​​Để Tết Âm lịch Canh Tý (2020) được tổ chức vui  tươi , lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn , Ban giám hiệu đề nghị các bộ môn, phòng,ban, trạm, trung tâm, viện thuộc Trường thực hiện tốt các điểm quy định sau theo văn bản đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: