Tổ chức gặp mặt và đón Tết Xuân Canh Tý năm 2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Tổ chức gặp mặt và đón Tết Xuân Canh Tý năm 2020 (09/01/2020)

​​Nhà trường thông báo tới toàn thể các đơn vị về Kế hoạch gặp mặt và đón Tết nhân dịp Xuân mới Canh Tý 2020

Chi tiết xem file đính kèm:

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: