Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản (23/11/2018)

Thông báo chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản.
Bộ Y tế có Công văn số 7115/BYT-QT ngày 23/11/2018 về việc Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 30/11/2018.
 Chi tiết xem file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: