Thông báo tuyển sinh 02 khóa tập huấn về Cảnh giác dược và Dược lâm sàng trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tuyển sinh 02 khóa tập huấn về Cảnh giác dược và Dược lâm sàng trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018 (05/09/2018)

​Trường Đại học Dược Hà Nội phối hợp cùng Văn phòng đại diện GSK tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức 2 khóa tập huấn về Cảnh giác Dược và Dược lâm sàng trong tháng 9 và tháng 10/2018.


Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: