Thông báo về việc nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 , ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2018 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 , ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2018 (16/04/2018)

​Để kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4​/2018) và ngày Quốc tế lao động (01/5/2018) được vui vẻ và an toàn, BGH đề nghị các bộ môn, phòng , ban, trạm, trung tâm, viện thuộc Trường, các lớp học viên, sinh viên thực hiện tốt các điểm quy định sau đây: (văn bản đính kèm)

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: