Lễ công bố và trao Quyết định Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Lễ công bố và trao Quyết định Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (16/04/2018)

​​Trường ĐH Dược Hà Nội đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức Đánh giá ngoài năm 2017 và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do BGDĐT ban hành . Nhà trường thông báo về Lễ Công bố và trao Quyết định, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Dược Hà Nội như sau:( Văn bản đính kèm)

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: