Kết quả xét nâng lương thường xuyên thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2017 và nâng lương trước thời hạn - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Kết quả xét nâng lương thường xuyên thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2017 và nâng lương trước thời hạn (15/01/2018)

​Thực hiện các quy định của Nhà nước, ngày 12/01/2018. Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2017 có kết quả kèm theo Thông báo Số 21/TB-DHN 21TB-DHN Kết quả xét NLTX thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2017 và trước thời hạn năm 2017.pdf21TB-DHN Kết quả xét NLTX thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2017 và trước thời hạn năm 2017.pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: