Thông báo KQ lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 năm 2017 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo KQ lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 năm 2017 (30/12/2016)

​​Ngày 23/12/2016 Trường DDH Dược HN tổ chức cuộc họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động giới thiệu, thảo luận và lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 năm 2017. Kết quả cụ thể xem file đính kèm

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: