Tổ chức Hội nghị CCVC năm 2016 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Tổ chức Hội nghị CCVC năm 2016 (13/12/2016)

​​Sau khi thống nhất về nội dung, kế hoạch, Ban Giám hiệu - BCH Công đoàn Trường thông báo về Hội nghị công chức viên chức năm 2016 như sau:

- Thời gian: 8h00 thứ Sáu ngày 23/12/2016 (cả ngày)
- Địa điểm: Giảng đường 12 - Trường ĐH Dược Hà Nội
- Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trường
- ND chi tiết xem file đính kèm

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: