Thảo luận đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị tại Hội nghị công chức viên chức năm 2016 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thảo luận đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị tại Hội nghị công chức viên chức năm 2016 (05/12/2016)

​​Nhằm hoàn thiện, bổ sung cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình bày tại Hội nghị, Nhà trường đề nghị các đơn vị tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến. Chi tiết xem file đính kèm

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: