Thông báo về việc đăng ký định hướng chuyên ngành cho Đại học chính quy khóa 68 - Thông báo - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc đăng ký định hướng chuyên ngành cho Đại học chính quy khóa 68 (05/01/2016)

​​Chi tiết xin xem trong file đính kèm


Các sinh viên đăng ký đầy đủ và nộp về phòng Quản lý sinh viên trước ngày 26/02/2016

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: