Thông báo chuẩn bị đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, 2015-2016 - Đánh giá rèn luyện - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo chuẩn bị đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, 2015-2016 (27/11/2015)

​​Chi tiết xin xem trong file đính kèm.


Các lớp chú ý lịch tổng kết: 01/11/2015 - 09/01/2016
Hạn nộp hồ sơ tổng kết: 13/01/2016.

Các tin đã đưa ngày: