Ban giám hiệu - Ban Giám Hiệu - Cổng thông tin Đại Học Dược

Ban giám hiệu (28/02/2018)

 
BAN GIÁM HIỆU HIỆN NAY

PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH
​​010714_0738_BmnHoh5[1].png
PGS.TS.NGƯT
Đinh Thị Th​anh Hải
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
chu_quyen (2).jpg 
Thạc sĩ
Phạm Văn Quyến​
 

Các tin đã đưa ngày: