Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng- Hội đồng Trường - Đoàn - Hội

:

Tin sự kiện Đoàn thanh niên: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

Title

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

aa (1).jpg
aa (2).jpg
aa (3).jpg
aa (4).jpg

aa (5).jpg

aa (6).jpg


AuthorNews

 

CreatedDate

29/03/2020

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

No

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 20/09/2020 7:35 CH by Văn phòng Đoàn thanh niên
Last modified at 20/09/2020 7:37 CH by Văn phòng Đoàn thanh niên