Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng- Hội đồng Trường - Đoàn - Hội

:

Tin sự kiện Đoàn thanh niên: 100% Đoàn viên Sinh viên tham gia cuộc vận động “MỖI THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC MỘT Ý TƯỞNG SÁNG KIẾN”

Title

100% Đoàn viên Sinh viên tham gia cuộc vận động “MỖI THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC MỘT Ý TƯỞNG SÁNG KIẾN”

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm học 2019 - 2020, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trường Đại học Dược Hà Nội đã chỉ đạo các chi Đoàn trực thuộc tham gia cuộc vận động “Mỗi thanh niên trường học một ý tưởng sáng kiến”.

Cuộc vận động đã đạt được chỉ tiêu đề ra với 100% đoàn viên, sinh viên tham gia đóng góp với nhiều hình thức, hoạt động khác nhau: nộp thu hoạch báo cáo đóng góp tại tuần lễ sinh hoạt công dân, tham gia đóng góp ý kiến tại các hội thảo Hướng nghiệp, tham gia đóng góp vào sự phát triển của Đảng bộ và Dự thảo Văn kiện Đảng…​
id.jpg 

AuthorNews

 

CreatedDate

03/06/2020

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 01/10/2020 8:43 SA by Văn phòng Đoàn thanh niên
Last modified at 01/10/2020 9:10 SA by Văn phòng Đoàn thanh niên