Các bài báo quốc tế năm 2017 - Tin tức và sự kiện - Cổng thông tin Đại Học Dược

Các bài báo quốc tế năm 2017 (16/03/2017)

1. Novel Artemisinin-Derived Dimers: Synthesis and Evaluation of Anti-cancer ActivitiesLetters in Drugs Design and Discovery, V. 14, issue 1, p. 102 – 111.​

Vu Tuan Kien, Le Huy Binh, Phan Hai Phong, Doan Thi Hien, Nguyen Thi Thuy My, Nguyen Hai Nam, Do Thi Thao, Michael Baltas and Tran Khac Vu
 


Tran Thi Lan Huong, Do Thi Mai Dung, Nguyen Van Huan, Le Van Cuong, Pham The Hai, Le Thi Thu Huong, Jisung Kim, Yong Guk Kim, Sang Bae Han, Nguyen Hai Nam

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: