Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Slide Image > DSC_7394  

Slide Image: DSC_7394

Name

DSC_7394

Title

 

Document ID

YSMEJ3KJCCNT-284-6

Keywords

 

Thumbnail Preview

Picture

Picture Size

448 x 298

Comments

                                    

Author

 

Date Picture Taken

29/10/2012 1:39 CH

Copyright

 
Created at 31/10/2012 1:36 CH by Tran Quang Tuyen
Last modified at 31/10/2012 1:36 CH by Tran Quang Tuyen