Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Slide Image > DSC_7431_jpg  

Slide Image: DSC_7431_jpg

Name

DSC_7431_jpg

Preview

Picture

Title

 

File Type

jpg

Picture Size

220 x 146

Date Picture Taken

 

Description

 

Keywords

 

Document ID

YSMEJ3KJCCNT-284-59
Created at 27/11/2012 11:18 SA by Tran Quang Tuyen
Last modified at 27/11/2012 11:18 SA by Tran Quang Tuyen