Sinh hoạt khoa học: Báo cáo viên Nguyễn Thu Hằng, giảng viên Bộ môn Dược lực (Ngày đăng tin 03/04/2019)

Sáng 01/4/2019, buổi sinh hoạt khoa học định kỳ tháng 4 của Trường Đại học Dược Hà Nội được tổ chức với chủ đề “Các mô hình in vitro sàng lọc dược liệu chống viêm và ứng dụng kỹ thuật Q-PCR đánh giá ảnh hưởng trên mức độ biểu hiện một số gene đích trong cơ chế bệnh sinh của quá trình viêm” do Ths. Nguyễn Thu Hằng, giảng viên bộ môn Dược lực, hiện là nghiên cứu sinh tại Đại học Namur (Vương quốc Bỉ) trình bày.

Xem tiếp


SỨ MẠNG

Trường Đại học Dược Hà Nội có sứ mạng đi tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ Dược cho ngành y tế Việt Nam đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới.
Trường phải là một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, là đầu mối giao lưu quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Dược. Thư viện ảnh