Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (14/08/2014)

 Thực hiện Quyết định số 4463-QĐ/TU ngày 12/05/2014 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/05/2014 và Quyết định số 2794-QĐ/ĐUK ngày 17/ 01/2014 của Đảng ủy Khối về việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013, sáng ngày 14/8/2014, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Giấy khen của Đảng ủy Khối cho các đảng viên có thành tích 3 năm liên tục (2011, 2012, 2013)  đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đảng bộ.​ ​​
​​

Xem tiếp

Xem tiếp

 

 Thư viện ảnh