Tiếp đoàn Đại học Illinois Chicago, Hoa kỳ và Đại học Mahidol, Thái lan. (Ngày đăng tin 19/09/2022)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Illinois Chicago, Hoa kỳ, Đại học Mahidol, Thái lan và Trường Đại học Dược Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022, GS.TS Alan Lau, Giám đốc Trung tâm đào tạo Dược lâm sàng quốc tế và GS.TS. Surakit Nathisuwan, Trưởng khoa Dược, Đại học Mahidol Thái lan đã tới làm việc và tham dự buổi sinh hoạt khoa học về “Thực hành dược và đào tạo dược lâm sàng” với giảng viên, viên chức của Trường Đại học Dược Hà Nội.

Đại học Illinois Chicago, Hoa Kỳ và Đại học Mahidol, Thái Lan là đối tác truyền thống, có lịch sử hợp tác hơn 1 thập kỷ với Trường Đại học Dược Hà Nội trong đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên và đồng tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.​ 

Xem tiếp


SỨ MẠNG

1) Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, giỏi về nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức phù hợp với nhu cầu xã hội và có thể hội nhập quốc tế.
2) Tạo ra các công trình nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực dược được ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra giá trị cho xã hội.
3) Là trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp, hàng đầu để hỗ trợ phát triển thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm thảo dược đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành và quốc gia.
4) Là trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Dược, nuôi dưỡng, hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng hội nhập quốc tế, trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa, tài nguyên, trí tuệ Việt Nam. 

 Thư viện ảnh