Công bố Quyết định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị (30/11/2015)

Thực hiện Nghị quyết số 05/2015- NQ/ĐU ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Đảng ủy về việc Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị. Sáng ngày 26/11/2015, tại phòng Hội thảo 1 Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý một số bộ môn, phòng, ban trong Trường. Tới dự có các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, đại diện các đơn vị có viên chức được Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Xem tiếp

Xem tiếp

 

 Thư viện ảnh