Lễ ký kết hợp tác và khởi động dự án "Tăng cường chất lượng hệ thống kỳ thi tốt nghiệp của một số trường Đại học Dược tại Việt Nam và xây dựng chương trình đào tạo liên tục cho dược sĩ qua hình thức E-learning" (Ngày đăng tin 07/08/2020)

Ngày 7/8/2020, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết hợp tác và khởi động dự án "Tăng cường chất lượng hệ thống kỳ thi tốt nghiệp của một số trường Đại học Dược tại Việt Nam và xây dựng chương trình đào tạo liên tục cho dược sĩ qua hình thức E-learning" với Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Giáo dục Thông tin Yakuzemi, Nhật Bản. Dưới sự chứng kiến của Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo một số phòng ban của Trường Đại học Dược Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thanh Bình - Hiệu Trưởng, trường Đại học Dược Hà Nội đã ký kết hợp tác dự án này với GS.TS. Trần Thành Đạo - Phó Trưởng Khoa Dược, trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh và Ông HOSAKA Kinihiro - Giám đốc, Trung tâm Giáo dục Thông tin Yakuzemi, Nhật Bản.

Xem tiếp

Xem tiếp

Ban hành Danh mục tạp chí có uy tín năm 2019 áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ tài trợ (06/08/2020)

​Theo quy định tại Thông tư số 37/2014/BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ (Thông tư 37), Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành các Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín, ISI có uy tín và quốc gia có uy tín. Các Danh mục này được sử dụng làm căn cứ xem xét điều kiện nhóm nghiên cứu (điều kiện đầu vào) và đánh giá nghiệm thu các sản phẩm công bố của đề tài (đánh giá đầu ra) của các đề tài được xét chọn và tài trợ. Năm 2016, HĐQL Quỹ đã ban hành các Danh mục tạp chí có uy tín theo quy định tại Thông tư số 37 và áp dụng từ đó đến nay.

Xem tiếp


SỨ MẠNG

1) Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, giỏi về nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức phù hợp với nhu cầu xã hội và có thể hội nhập quốc tế.
2) Tạo ra các công trình nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực dược được ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra giá trị cho xã hội.
3) Là trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp, hàng đầu để hỗ trợ phát triển thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm thảo dược đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành và quốc gia.
4) Là trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Dược, nuôi dưỡng, hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng hội nhập quốc tế, trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa, tài nguyên, trí tuệ Việt Nam. Thư viện ảnh