Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị (10/12/2017)

         Thực hiện Nghị quyết số 13/2017-NQ/ĐU ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị. Chiều ngày 6/12/2017, tại Phòng Hội thảo 1, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức, kéo dài thời gian giữ chức vụ  quản lý một số đơn vị trong Trường. Tới dự có GS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách, quản lý và điều hành; PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải- Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn; ThS. Phạm Văn Quyến - Phó Hiệu trưởng; Đại diện các đơn vị có viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lần này.

Xem tiếp


SỨ MẠNG

Trường Đại học Dược Hà Nội có sứ mạng đi tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ Dược cho ngành y tế Việt Nam đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới.
Trường phải là một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, là đầu mối giao lưu quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Dược. Thư viện ảnh