Trường Đại học Dược Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục. (Ngày đăng tin 25/09/2020)

            HUP - Nối tiếp truyền thống hơn một trăm năm đào tạo Dược, đơn vị Anh hùng lao động một lần nữa Trường Đại học Dược Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen cùng 24 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục.​​​

Xem tiếp

Xem tiếp


SỨ MẠNG

1) Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, giỏi về nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức phù hợp với nhu cầu xã hội và có thể hội nhập quốc tế.
2) Tạo ra các công trình nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực dược được ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra giá trị cho xã hội.
3) Là trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp, hàng đầu để hỗ trợ phát triển thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm thảo dược đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành và quốc gia.
4) Là trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Dược, nuôi dưỡng, hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng hội nhập quốc tế, trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa, tài nguyên, trí tuệ Việt Nam. Thư viện ảnh