THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC THEO HÌNH THỨC ONLINEThông báo tuyển sinh lớp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo hình thức online (khai giảng ngày 03/07/2021)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (Ngày đăng tin 30/06/2021)

 Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 20/4/2021 của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã quyết định tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại phòng Hội thảo 1, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý không phải là đảng viên trong toàn Đảng bộ.
​​​​​​​

Xem tiếp


SỨ MẠNG

1) Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, giỏi về nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức phù hợp với nhu cầu xã hội và có thể hội nhập quốc tế.
2) Tạo ra các công trình nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực dược được ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra giá trị cho xã hội.
3) Là trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp, hàng đầu để hỗ trợ phát triển thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm thảo dược đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành và quốc gia.
4) Là trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Dược, nuôi dưỡng, hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng hội nhập quốc tế, trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa, tài nguyên, trí tuệ Việt Nam. Thư viện ảnh