Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm thúc đẩy đào tạo liên tục cho dược sĩ tại Việt Nam (13/11/2017)

Một số trường đại học và hiệp hội doanh nghiệp đã cùng nhau hợp tác để góp phần phát triển hoạt động đào tạo liên tục cho dược sĩ tại Việt Nam.
Bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, Ủy ban Y tế thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Pharma Group đã tiến hành việc ký kết Biên bản Ghi nhớ vào ngày 9 tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng.
Với Biên bản Ghi nhớ này, các bên mong muốn hợp tác để tạo điều kiện cho hoạt động đào tạo liên tục và miễn phí cho sinh viên ngành dược, dược sĩ, chủ và các nhân sự làm việc tại nhà thuốc ở Việt Nam thông qua một ứng dụng điện thoại. Ứng dụng này chủ yếu tập trung vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng của dược sĩ, và sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí, phi thương mại và phi chính trị. Ứng dụng sẽ mang lại một nền tảng đào tạo tiên tiến, sáng tạo, với mục tiêu mang lại lợi ích cho dược sĩ trên cả nước.
Biên bản Ghi nhớ được xây dựng dựa trên những tiến triển tích cực liên quan đến đào tạo liên tục mà Luật Dược đề ra, và quá trình ký kết có sự chứng kiến của đại diện từ nhiều nền kinh tế APEC, thể hiện cam kết quốc tế trong việc hợp tác để cải thiện lĩnh vực y tế và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong khu vực.

Xem tiếp


SỨ MẠNG

Trường Đại học Dược Hà Nội có sứ mạng đi tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ Dược cho ngành y tế Việt Nam đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới.
Trường phải là một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, là đầu mối giao lưu quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Dược. Thư viện ảnh