Tiếp đoàn chuyên gia thuộc Bộ phận phát triển hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Bộ phận phát triển hợp tác quốc tế Thái Lan (TICA) trong khuôn khổ dự án Polifund (28/04/2017)

Trong thời gian từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2017, Trường Đại học Dược Hà nội đã tổ chức tiếp đón đoàn chuyên gia đến từ Bộ phận phát triển hợp tác quốc tế Đức (GIZ), bộ phận phát triển hợp tác Thái Lan (TICA) và các chuyên gia đến từ ĐH Chulalongkorn Thái Lan trong khuôn khổ dự án Polifund với mục tiêu: Chia sẻ và tìm hiểu chương trình đào tạo (đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo thực hành: công nghiệp bào chế, dược lâm sàng, dược cộng đồng) giữa HUP và Chulalongkorn; Cập nhật và cung cấp cho phía bạn các thông tin liên quan đến hoạt động đào tạo và thực trạng ngành công nghiệp dược phẩm của Việt nam; Phối hợp với các bên xây dựng đề xuất hợp tác trong nâng cao chất lượng đào tạo thực hành tại Việt Nam. 

Xem tiếp

 

 Thư viện ảnh