Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-Ne-Vơ đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20/7/1954 - 20/7/2014) (18/07/2014)


anh HĐ Giơ-Ne-Vơ.jpg 
Thực hiện Công văn số 101-CV/BTGĐUK ngày 16/7/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc “Tuyên truyền  kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20/7/1954 - 20/7/2014)”, nhằm giúp cán bộ đảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam đặc biệt là trên mặt trận ngoại giao. Đồng thời bày tỏ tri ân, tôn vinh những cống hiến, đóng góp lớn lao của các tầng lớp nhân dân đã làm nên thắng lợi vẻ vang của nền ngoại giao Việt Nam, từ đó tăng cường quan hệ hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, bạn bè quốc tế đối với công cuộc đổi mới đất nước và cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam.​​​

Xem tiếp

Xem tiếp

 

 Thư viện ảnh