Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (17/04/2015)

Thực hiện Quyết định số 5616-QĐ​/TU ngày 04/02/2015 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2015 và Quyết định số 3619 -QĐ/ĐUK ngày 12/01/2015 của Đảng ủy Khối về việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014, Sáng ngày 16/4/2015, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, trao Giấy khen của Đảng ủy Khối cho Chi bộ và các đảng viên của Đảng bộ Trường.  

Xem tiếp

Xem tiếp

 

 Thư viện ảnh