Lớp tập huấn « Pha chế thuốc độc tế bào tại Bệnh viện » (12/01/2017)

Lớp tập huấn «Pha chế thuốc độc tế bào tại Bệnh viện» do giáo sư Jean Grellet, trưởng khoa Dược, trưởng Đơn vị pha chế thuốc độc tế bào của Bệnh viện Đại học Bordeaux – Cộng Hòa Pháp thuộc chương trình DU do Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tài trợ được tổ chức tại Trường Đại học Dược Hà Nội trong thời gian từ 19 đến 12 tháng 12 năm 2016
​​​​

Xem tiếp

 

 Thư viện ảnh