Sinh hoạt khoa học chuyên đề: “Nghiên cứu chiết tách phục vụ phát triển cộng đồng trong thời đại mới” (26/02/2018)

Ngày 22 tháng 2 năm 2018, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề: “Nghiên cứu chiết tách phục vụ phát triển cộng đồng trong thời đại mới” (Seminar on separation science for the prosperity community in a time of brilliant technologies) với sự tham dự của đoàn giáo sư đến Hiệp hội HPLC, Hàn Quốc và Lào nhằm tạo điều kiện giao lưu trao đổi về các ứng dụng của HPLC trong nghiên cứu phát triển ngành dược học.

Xem tiếp


SỨ MẠNG

Trường Đại học Dược Hà Nội có sứ mạng đi tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ Dược cho ngành y tế Việt Nam đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới.
Trường phải là một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, là đầu mối giao lưu quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Dược. Thư viện ảnh