Thông báo chương trình hỗ trợ thông tin cho hoạt động nghiên cứu khoa học (26/04/2019)

​Nhằm giúp cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên có thể tiếp cận và khai thác cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ chất lượng và chính thống, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã thực hiện chương trình hỗ trợ thông tin cho hoạt động nghiên cứu khoa học qua một số hình thức. Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tới cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên thông tin trên.

Xem tiếp


SỨ MẠNG

Trường Đại học Dược Hà Nội có sứ mạng đi tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ Dược cho ngành y tế Việt Nam đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới.
Trường phải là một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, là đầu mối giao lưu quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Dược. Thư viện ảnh