THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI CƠ SỞ BẮC NINH (07/05/2015)

Dự án: “Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020” (tên gọi tắt: Dự án xây dựng trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở Bắc Ninh)

Xem tiếp

Xem tiếp

 

 Thư viện ảnh