Chuyến thăm và làm việc của đoàn Quỹ PIERRE FABRE (13/11/2018)

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức đón tiếp đoàn Quỹ Pierre Fabre do Bà Beatrice Garrette, Tổng giám đốc làm Trưởng đoàn; cùng các thành viên trong đoàn: Giáo sư Francoise Neuveu, cố vấn chuyên môn và Bà Florence Delcher, Điều phối viên của chương trình Thạc sĩ Mekong Pharma.

Xem tiếp


SỨ MẠNG

Trường Đại học Dược Hà Nội có sứ mạng đi tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ Dược cho ngành y tế Việt Nam đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới.
Trường phải là một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, là đầu mối giao lưu quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Dược. Thư viện ảnh