LỊCH THỰC TẬP PHÒNG MÁY 1

< Tháng Tám 2020 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

 LỊCH THỰC TẬP PHÒNG MÁY 2

< Tháng Tám 2020 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 27 
  Thi lại ngoại ngữ 2
  Thi lại ngoại ngữ 2
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
  Thi lại Độc chất + KTD
 7 
 8 
 9 
 10 
  Thi lại Dược liệu + quản lý học đại cương
 11 
  Thi lại dược lâm sàng
 12 
 13 
 14 
  Thi lại trắc nghiệm bào chế và sinh dược học 2
 15 
 16 
 17 
  Thi lại marketing dược + hóa dược
 18 
 19 
  Thi lại dược lý
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6