Cổng thông tin đại học Dược Hà Nội

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (28/08/2018)

​Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chiều  ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ.

Xem tiếp

Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội và cuộc thi ảnh “Chiến sĩ áo trắng trên các mặt trận phòng chống dịch bệnh Covid-19” (29/07/2020)

Sáng ngày 24/07/2020, tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển (số 20, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức vòng Chung kết cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành Y tế” với chủ đề “Chiến sĩ áo trắng trên các mặt trận phòng chống dịch bệnh Covid-19”, cuộc thi được tổ chức nhằm thực hiện hướng dẫn số 171/HD-TG ngày 20/03/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời để chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Đất nước, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/07/1929-28/07/2020). 
​​

Xem tiếp

Phong trào "Sinh viên 5 tốt" (18/09/2019)

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, “Sinh viên 5 tốt” đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, … Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là cuộc vận động lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Đạo đức tốt – Học tập tốt – Tình nguyện tốt – Thể lực tốt – Hội nhập tốt”
​​

Xem tiếp