Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > LỊCH PHÒNG THỰC TẬP  

LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

   
View: 
< Tháng Tám 2020 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 27 
  Thi lại ngoại ngữ 2
  Thi lại ngoại ngữ 2
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
  Thi lại Độc chất + KTD
 7 
 8 
 9 
 10 
  Thi lại Dược liệu + quản lý học đại cương
 11 
  Thi lại dược lâm sàng
 12 
 13 
 14 
  Thi lại trắc nghiệm bào chế và sinh dược học 2
 15 
 16 
 17 
  Thi lại marketing dược + hóa dược
 18 
 19 
  Thi lại dược lý
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6