Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > LỊCH PHÒNG THỰC TẬP  

LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

   
View: 
< Tháng Năm 2019 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 29 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 30 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 1 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 2 
  Thực tập dược lý
  Thực tập dược lý
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 3 
  Thực tập dược lý
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Thực tập dược lý
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Thực tập dược lý
 4 
 5 
 6 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Kiểm tra trắc nghiệm DLS
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 7 
  Thực tập dược lý
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Thực tập dược lý
 8 
  Thực tập dược lý
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Thực tập dược lý
 9 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Thực tập dược lý
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Thực tập dược lý
 10 
  Thực tập dược lý
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Kiểm tra trắc nghiệm DLS
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 11 
  kiểm tra trắc nghiệm bào chế
 12 
 13 
  Kiểm tra trắc nghiệm bào chế
  Thực tập chuyên khoa 1
  Thực hành chuyên khoa (toán tin)
  Thực tập chuyên khoa 1
 14 
  Thực tập chuyên khoa 1
  Thực tập chuyên khoa 1
 15 
  Thực tập chuyên khoa 1
  Thực tập chuyên khoa 1
 16 
  Thực tập chuyên khoa 1
  Thực tập chuyên khoa 1
 17 
 18 
 19 
 20 
  Kiểm tra KTD
 21 
  Kiểm tra KTD
 22 
  Kiểm tra KTD
 23 
  Thi trắc nghiệm QLKTD HLĐH
  Thi trắc nghiệm pháp chế C1K51 + Hóa sinh
 24 
 25 
  Thi tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp
 26 
 27 
 28 
  Thi trắc nghiệm quản lý học đại cương K71
  Thi Quản lý học đại cương K71
  Thi trắc nghiệm quản lý học đại cương K71
  Thi trắc nghiệm quản lý học đại cương K71
 29 
  Thi trắc nghiệm quản lý học đại cương K71
  Thi Quản lý học đại cương K71
 30 
 31 
  Thi trắc nghiệm truyền thông và GDSK + hóa sinh
  Thi trắc nghiệm Hóa sinh + QLKTD
 1 
 2