Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Khai giảng năm học mới 2012-2013, (P.Đtạo cbị và mời).  

Lịch sự kiện: Khai giảng năm học mới 2012-2013, (P.Đtạo cbị và mời).

Title

Khai giảng năm học mới 2012-2013, (P.Đtạo cbị và mời).

NoiDung

 

Diadiem

Cung Văn hoá Thiếu nhi

LanhDaoChuTri

 

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

30/08/2012 2:00 CH

NgayKetThuc

30/08/2012 4:00 CH

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 24/08/2012 3:47 CH by Doan Hong
Last modified at 24/08/2012 3:47 CH by Doan Hong