Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > DựLễ kỷ niệm 55 năm Viện KN.  

Lịch sự kiện: DựLễ kỷ niệm 55 năm Viện KN.

Title

DựLễ kỷ niệm 55 năm Viện KN.

NoiDung

DựLễ kỷ niệm 55 năm Viện KN.

Diadiem

Cung Văn hoá Hữu nghị

LanhDaoChuTri

Đ/c Bình

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

28/08/2012 8:30 SA

NgayKetThuc

28/08/2012 11:00 SA

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 24/08/2012 2:51 CH by Doan Hong
Last modified at 24/08/2012 3:42 CH by Doan Hong