Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Nhập học cho sinh viên mới K67, BH 7, LT 47  

Lịch sự kiện: Nhập học cho sinh viên mới K67, BH 7, LT 47

Title

Nhập học cho sinh viên mới K67, BH 7, LT 47

NoiDung

Nhập học cho sinh viên mới K67, BH 7, LT 47

Diadiem

Trường ĐH Dược Hà Nội

LanhDaoChuTri

 

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

27/08/2012 8:00 SA

NgayKetThuc

27/08/2012 12:00 SA

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 24/08/2012 2:47 CH by Doan Hong
Last modified at 24/08/2012 2:47 CH by Doan Hong