Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện  

Lịch sự kiện

   
View: 
NoiDung
LanhDaoChuTri
ChuyenVien
Đ/c Bình làm việc với nhóm công tác chuần bị chương trình M1/M2. P.HTQT chuẩn bị và mời
20/09/2012 2:00 CH20/09/2012 4:00 CH
Đ/c Bình làm việc với nhóm công tác chuần bị chương trình M1/M2.
P. Hội thảo 1
Đ/c Bình
P.HTQT chuẩn bị và mời
Đ/c Hòa làm việc với phòng PB 11 CA HN. Mời các đ/c Trưởng/Phụ trách các Phòng HTQT, TCCB, QLKH cùng dự
20/09/2012 9:00 SA20/09/2012 11:00 SA
Đ/c Hòa làm việc với phòng PB 11 CA HN.
P. Hiệu trưởng
Đ/c Hoà
Trưởng/Phụ trách các Phòng  HTQT, TCCB, QLKH cùng dự
Họp thường trực HĐ KH&ĐT (P.QLKH chuẩn bị và mời)
19/09/2012 2:00 CH19/09/2012 4:00 CH
Họp thường trực HĐ KH&ĐT
abc
(P.QLKH chuẩn bị và mời)
Đ/c Bình làm việc với Ngân hàng Eximbank
19/09/2012 9:00 SA19/09/2012 11:00 SA
Đ/c Bình làm việc với Ngân hàng Eximbank
Eximbank
Đ/c Bình
Họp xét lên lớp, ngừng học, thôi học. P.Đtạo chuẩn bị và mời
19/09/2012 8:30 SA19/09/2012 11:00 SA
Họp xét lên lớp, ngừng học, thôi học.
P. Hội thảo 1
P.Đtạo chuẩn bị và mời
Họp HĐ tuyển sinh SĐH. P.SĐH chuẩn bị và mời.
18/09/2012 2:00 CH18/09/2012 4:00 CH
Họp HĐ tuyển sinh SĐH.
P. Hội thảo 1
P.SĐH chuẩn bị và mời.
Đ/c Hòa giảng bài tiết 5-6
18/09/2012 10:00 CH18/09/2012 11:30 CH
Đ/c Hòa giảng bài tiết 5-6
GĐ 4
Đ/c Hoà
Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hà Vân Oanh.
17/09/2012 2:00 CH17/09/2012 4:00 CH
Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hà Vân Oanh.
P. Hội Đồng
Lớp học LCMS. Mời các thành viên đăng ký đến dự học
17/09/2012 1:30 CH17/09/2012 4:30 CH
 Lớp học LCMS.
P. Hội thảo 2
Mời các thành viên đăng ký đến dự học
Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, mời các thành viên HĐ dự họp đầy đủ
17/09/2012 8:00 SA17/09/2012 4:00 CH
Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở
P. Hội Đồng
Thành viên HĐ dự họp đầy đủ
Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS. Lê Mạnh Hùng
14/09/2012 8:30 SA14/09/2012 10:30 SA
Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS. Lê Mạnh Hùng
Phòng Hội thảo 1
Đ/c Hòa đi công tác ngày 12,13/9/2012
12/09/2012 8:00 SA13/09/2012 4:00 CH
Đ/c Hòa đi công tác ngày 12,13/9/2012
abc
Đ/c Hoà
Hội đồng GDQP-AN Trung ương kiểm tra việc thực hiện công tác QPAN của Trường, mời các đ/c được triệu tập có mặt đúng 7h30 tại P.Hđồng (P. TCCB & BM.GDQP chuẩn bị)
11/09/2012 7:30 SA11/09/2012 10:00 SA
Hội đồng GDQP-AN Trung ương kiểm tra việc thực hiện công tác QPAN của Trường, mời các đ/c được triệu tập có mặt đúng 7h30 tại P.Hđồng (P. TCCB & BM.GDQP chuẩn bị)
Phòng Hội Đồng
Đ/c Thu đi công tác ĐNẵng & TP.HCM đến hết tuần
10/09/2012 8:00 SA15/09/2012 4:00 CH
Đ/c Thu đi công tác ĐNẵng & TP.HCM đến hết tuần
Đà Nẵng - TP. HCM
Đ/c Thu
test
Đ/c Hòa tiếp tập đoàn dược phẩm GDPG Trung Quốc, P. HTQT chuẩn bị và mời.
10/09/2012 9:00 SA10/09/2012 12:00 SA
Đ/c Hòa tiếp tập đoàn dược phẩm GDPG Trung Quốc, P. HTQT chuẩn bị và mời.
Phòng hiệu trưởng
Đ/c Hoà
Test
1
30/08/2012 12:00 SA02/09/2012 12:00 SA
1
1
1
1
Đ/c Bình đi công tác từ ngày 01- 10/9/2012
01/09/2012 8:00 SA10/09/2012 4:00 CH
Đ/c Bình đi công tác từ ngày 01- 10/9/2012
Do bản ghi này bị null địa điểm
Đ/c Bình
Khai giảng năm học mới 2012-2013, (P.Đtạo cbị và mời).
30/08/2012 2:00 CH30/08/2012 4:00 CH
Cung Văn hoá Thiếu nhi
Họp HĐ thuốc BYT
30/08/2012 8:00 SA30/08/2012 10:00 SA
Họp HĐ thuốc BYT
Làm việc với nhóm M1/M2, (P.HTQT cbị).
29/08/2012 2:00 CH29/08/2012 4:00 CH
Làm việc với nhóm M1/M2, (P.HTQT cbị).
P. Hội thảo 1
Đ/c Bình
Giảng bài tiết 2-5
29/08/2012 8:20 SA29/08/2012 10:45 SA
Giảng bài tiết 2-5
Giảng đường 18
Đ/c Bình
Đ/c Hòa giảng NQ cho sinh viên mới.
28/08/2012 2:00 CH28/08/2012 4:00 CH
Đ/c Hòa giảng NQ cho sinh viên mới.
Cung Văn hoá Thiếu nhi
Đ/c Hoà
Giảng bài cho sinh viên các khóa mới
28/08/2012 8:00 SA28/08/2012 10:00 SA
Giảng bài cho sinh viên các khóa mới
Đ/c Thu
DựLễ kỷ niệm 55 năm Viện KN.
28/08/2012 8:30 SA28/08/2012 11:00 SA
DựLễ kỷ niệm 55 năm Viện KN.
Cung Văn hoá Hữu nghị
Đ/c Bình
Giảng bài tiết 5-6
28/08/2012 10:00 SA28/08/2012 12:00 SA
Giảng bài tiết 5-6
Giảng đường 4
Đ/c Hoà
Giảng bài tiết 7-10
27/08/2012 12:25 SA27/08/2012 3:00 CH
Giảng bài tiết 7-10
Giảng đường 8
Đ/c Bình
Nhập học cho sinh viên mới K67, BH 7, LT 47
27/08/2012 8:00 SA27/08/2012 12:00 SA
Nhập học cho sinh viên mới K67, BH 7, LT 47
Trường ĐH Dược Hà Nội
BGH làm việc với Công ty ICT, (P.HTQT cbị và mời)
27/08/2012 10:00 SA27/08/2012 11:00 SA
BGH làm việc với Công ty ICT, (P.HTQT cbị và mời)
P. Hội thảo 1
Hội ý BGH về thẩm định dự toán của ICT. Mời đ/c Liên (TCKT), đ/c Vân (HTQT) dự
27/08/2012 8:30 SA27/08/2012 10:00 SA
Hội ý BGH về thẩm định dự toán của ICT. Mời đ/c Liên (TCKT), đ/c Vân (HTQT) dự
P. Hội thảo 1
Thi tuyển sinh cao học năm 2012
26/08/2012 6:30 SA26/08/2012 5:00 CH
Thi tuyển sinh cao học năm 2012
1 - 30Next